SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

English Expressions

youtube.com/watch?v=QNq4H4U1l3g&list=PLMR3lYBIrUzjMnkdFZ6gI5xO4Sj-Ittp_


🇻🇳  »  🇬🇧
Learn English From Vietnamese
Created:


Public
Created by:
MatildaTran


4.75 / 5  (2 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

🇻🇳


I want another hamburger.
I want another hamburger.
🇬🇧


I’d like another hamburger.

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Popular in this course

multiple choiceMultiple choice mode

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

Select your own question and answer types
Other available modes

Learn with flashcards
Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
SpeakingPractice your speaking ability
Speaking & ListeningPractice pronunciation
TypingTyping only mode

English Expressions - Leaderboard

0 users have completed this course. Be the first!

No users have played this course yet, be the first


English Expressions - Details

Levels:

Questions:

1371 questions
🇻🇳🇬🇧
I want another hamburger.
I’d like another hamburger.
What?
Could you repeat that, please?
You’re wrong.
I think you might be mistaken.
Hey, where’s the bathroom?
Excuse me, could you tell me where the bathroom is?
Do this today.
It would be great if you could do this today.
Who are you?
May/ Could I ask/ have your name?
Can I borrow your pen?
Could I borrow your pen?
Can I say something?
Can I just say something here, please?
Can I smoke here?
Would you mind if I smoked here?
Can I try this on?
Would it be alright if I tried this shirt on?
Can I use your phone?
I wonder if I might use your phone.
Can you help me?
I was wondering if you could help me.
Can you open the door?
Would you mind opening the door?
Come here.
Could you come here?
Do you have a business card?
Do you mind if I take your business card?
Eat some of this food.
How about trying some of this food?
Give me your business card.
Do you mind if I take your business card?
Go away!
Can we talk a little later?
His performance was terrible.
His performance was not very good.
I don’t like it.
I don’t really like it, I’m afraid.
I don’t like the colors in this picture.
I’d prefer to use different colors in this picture.
I hate this song.
I’m not very fond of this song.
I need a pencil.
Would you lend me a pencil, please?
That’s a bad idea.
I’m not so sure that’s a good idea.
I want a coffee.
I’ll have a coffee, please.
It’s hot, open the window.
Do you mind if I open the window?
Leave me alone.
Sorry, I am a bit busy right now.
Move your car.
Would you mind moving your car, (please)?
No
I’m afraid not.
Repeat that.
Could you repeat that, please?
Send me the picture.
Could you send me the picture?
Sit down, please!
Take/ have a seat, please.
Stop it!
Would you mind not smoking in this room, please?
Tell me when you’re available.
Let me know when you’re available.
That’s a bad idea.
I don’t think that’s such a good idea.
This report is awful.
This report is not really up to standard. (Báo cáo này không thực sự đạt tiêu chuẩn)
Turn the voice down.
Would you mind turning down the voice, please?
Wait!
Can you hold, please?
What time is it?
Excuse me, could you tell me the time, please?
Where is the toilet?
Excuse me, would you know where the bathroom is located?
Why is that?
Could you clarify a little bit, please? (Bạn có thể làm rõ một chút được không?)
You didn’t explain this point.
I didn’t understand this point.
You don’t understand me.
Perhaps I’m not making myself clear.
You need to improve this skill.
You may need to improve this skill.
Our design isn’t good.
I’m not quite satisfied with this design.
Quick
Bạn có chắc đây là cách nhanh nhất?
Speedy
Chúng tôi chúc bạn phục hồi nhanh chóng
Brisk
Chúng tôi đã đi bộ nhanh trước khi ăn trưa.
Tôi xin lỗi nếu điều tôi nói làm cho bạn buồn nhưng tôi cảm thấy bạn nên biết sự thật đừng lo lắng về điều đó tôi hiểu
I’m sorry if what I said upset you, but I felt that you should know the truth don't worry about it. I understand
Tôi vô cùng xin lỗi vì tôi đã cho bạn thông tin sai. Tôi đã mở sai tập tin máy tính đừng lo lắng về nó. nó không gây hại gì cả
I'm terribly sorry that I give you the wrong information. I opened the wrong computer file don't worry about it. there is no harm done
Xin lỗi tôi đổ rượu vào khăn trải bàn đừng lo lắng về nó. Các vết bẩn sẽ rửa sạch
Sorry, I spilled wine on the tablecloth don't worry about it. The stain will wash out
Nếu những gì tôi nói làm cô buồn, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý làm như vậy không cần phải xin lỗi. Tôi hiểu sai những gì bạn nói
If what I said upset you, I apologize. It is was not my intention to do so there is no need to apologize. I misunderstood what you say
Tôi xin lỗi vì đã đưa nhầm thư cho anh. Cái này là của anh Đừng xin lỗi. Bất cứ ai cũng có thể phạm sai lầm như vậy
I apologize for giving you the wrong letter. This one is yours. don't apologize. Anyone can make such a mistake
Tôi phải xin lỗi vì đã không hồi đáp thư cho anh sớm hơn nhưng tôi đã vắng mặt ở văn phòng để đi nghỉ hàng năm. Tôi sẽ giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt đừng nghĩ gì cả. Sự trễ nãi này không làm tôi thấy bất tiện đâu
I must apologize for not replying to your later sooner, but I have been absent from my office on my annual holiday. I will deal with the matter as soon as possible think nothing of it. The delay has not caused me any inconvenience
Cấu trúc này quá dễ để nhớ
This structure is too easy for you to remember
Anh ta chạy quá nhanh để tôi chạy theo.
He ran too fast for me to follow.
Cô ấy đã đủ tuổi kết hôn
She is old enough to get married
Họ đủ thông minh để tôi có thể dạy họ tiếng Anh.
They are intelligent enough for me to teach them English.
Hôm qua tôi đã cắt tóc.
I had my hair cut yesterday.
Tôi muốn sửa lại đôi giày của mình.
I'd like to have my shoes repaired.
Đã đến lúc bạn đi tắm
It is time you had a shower
Đã đến lúc tôi hỏi tất cả các bạn về câu hỏi này rồi.
It’s time for me to ask all of you for this question.
Tôi mất 5 phút để đến trường.
It takes me 5 minutes to get to school.
Anh ta ngăn cản chúng tôi đậu xe ở đây.
He prevented us from parking our car here.
Đại dịch ngăn cản mọi người đi ra ngoài.
The pandemic prevents people from going out.
Mẹ của chúng tôi ngăn chúng tôi không ăn quá no trước giờ cơm
Our mother prevents us from eating too much before meal time.
Họ nên về nhà để tránh sự hỗn loạn.
They should go home to avoid the commotion.
Susie tránh việc gặp mặt Marshall, vì giờ họ đã chia tay.
Susie avoids meeting Marshall, now that they broke up.
Tôi thấy rất khó để học về tiếng Anh.
I find it very difficult to learn about English.
Họ thấy dễ dàng để khắc phục vấn đề đó.
They found it easy to overcome that problem.
Tôi thích đọc sách hơn là xem TV
I prefer reading books to watching TV
Tôi thích chó hơn mèo.
I prefer dog to cat.
Tôi đang tắm.
I'm in the shower.
Tôi đang ở sảnh.
I'm in the lobby.
Tôi đang ở văn phòng bác sĩ.
I'm at the doctor's office.
Tôi đang ở sân bay.
I'm at the airport.
Tôi rất giỏi khiêu vũ.
I'm good at dancing.
Tôi vẽ giỏi lắm.
I'm good at drawing.
Tôi giỏi trò chơi điện tử.
I'm good at video games.
Tôi rất giỏi bơi lội.
I'm good at swimming.