SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

level: (B2) 30 - 37

Questions and Answers List

level questions: (B2) 30 - 37

QuestionAnswer
Blend together the eggs, sugar and flour.Trộn trứng, đường và bột mì với nhau.
The equipment can be purchased from your local supplier.Thiết bị có thể được mua từ nhà cung cấp địa phương của bạn.
If you’re thinking of getting a new car, now is a good time to buy.Nếu bạn đang nghĩ đến việc mua một chiếc ô tô mới, thì bây giờ là thời điểm tốt để mua.
Trade between the two countries has increased.Thương mại giữa hai nước ngày càng tăng.
It’s been a pleasure to do business with you.Rất hân hạnh được hợp tác làm ăn với bạn.
I want to have a rabbit.Tôi muốn có một con thỏ.
A little bunny seemed harmless enough.Một chú thỏ nhỏ dường như không có hại.
They were playing on the beach with their buckets and spades.Họ đang chơi trên bãi biển với xô và thuổng của họ.
It was a community that drank out of the beer pail and ate out of the lunch bucket.Chính nhóm người đó đã uống hết thùng bia và ăn hết thùng đồ ăn trưa.
He has broad shoulders.Anh ấy có bờ vai rộng.
Her face broke into a wide grin.Khuôn mặt cô ấy nở một nụ cười toe toét.
I hope people will be courageous enough to speak out against this injustice.Tôi hy vọng mọi người sẽ đủ can đảm để lên tiếng chống lại sự bất công này.
I wasn’t brave enough to tell her what I thought of her.Tôi không đủ can đảm để nói với cô ấy những gì tôi nghĩ về cô ấy.
His constant joking was beginning to annoy her.Những trò đùa liên tục của anh ấy bắt đầu làm cô ấy khó chịu.
I don’t want to bother her with my problems at the moment.Tôi không muốn làm phiền cô ấy về những vấn đề của tôi vào lúc này.
Mix all the ingredients together in a bowl.Trộn tất cả các thành phần với nhau trong một cái bát.
Blend together the eggs, sugar and flour.Trộn trứng, đường và bột mì với nhau.