SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

level: 1-11 (A1)

Questions and Answers List

tienganhabc.net/tu-vung-tieng-anh/tu-dong-nghia-tieng-anh.htm#Abandon-8211-Forsake

level questions: 1-11 (A1)

QuestionAnswer
The weather was so bad, we abandoned our plans for a picnic.Thời tiết rất tệ, chúng tôi đã từ bỏ kế hoạch đi dã ngoại.
He had made it clear to his wife that he would never forsake her.Anh ấy đã nói rõ với vợ rằng anh sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy.
You must be able to speak Korean for this job.Bạn chắc chắn có khả năng nói tiếng Hàn cho công việc này.
You must be able to speak Korean for this job.Bạn chắc chắn có khả năng nói tiếng Hàn cho công việc này.
You are capable of better work than this.Bạn có khả năng làm công việc tốt hơn thế này.
They could not achieve their target of less than 3% inflation.Họ không thể đạt được mục tiêu lạm phát dưới 3%.
Easy enough to say, but sometimes hard to accomplish!Nói thì dễ, nhưng đôi khi khó thực hiện được!
Scientists have found a more accurate way of dating cave paintings.Các nhà khoa học đã tìm ra cách xác định niên đại chính xác hơn của các bức vẽ trong hang động.
Can you give a more precise definition of the word?Bạn có thể đưa ra định nghĩa chính xác hơn của từ này không?
She’s over 80, but is still very active.Bà đã ngoài 80 nhưng vẫn rất khỏe mạnh.
He can play any sport, he’s naturally athletic.Anh ấy có thể chơi bất kỳ môn thể thao nào, anh ấy bẩm sinh là người khỏe mạnh.
Don’t be afraid to admit to your mistakes.Đừng ngại thừa nhận sai lầm của bạn.
We persuaded her to confess her crime.Chúng tôi đã thuyết phục cô ấy thừa nhận tội ác của mình.
I agree with her analysis of the situation.Tôi đồng ý với phân tích của cô ấy về tình huống đó.
I rarely consent to do interviews.Tôi hiếm khi đồng ý phỏng vấn.
Our main aim is to increase sales in Europe.Mục tiêu chính của chúng tôi là tăng doanh số bán hàng ở Châu Âu.
Your goal as a parent is to help your child become an independent adult.Mục tiêu của bạn với tư cách là cha mẹ là giúp con bạn trở thành một người lớn độc lập.
The purpose of the book is to provide a complete guide to the university.Mục tiêu của cuốn sách là cung cấp một hướng dẫn đầy đủ về trường đại học.
My mother and I are alike in many ways.Tôi và mẹ giống nhau về nhiều mặt.
Nhung and Chi were born on the same dayNhung và Chi cùng sinh cùng ngày.
The boys played video games all day.Các cậu bé chơi trò chơi điện tử cả ngày.
He’d spent the entire journey asleep.Anh ấy đã dành cả cuộc hành trình để ngủ.