SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

Zeynep Kırb's English Vocabulary


🇬🇧  »  🇹🇷
Learn Turkish From English
Created:
Zeynep Kırb's English Vocabulary


Public


5 / 5  (1 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

🇬🇧


I am ready.
🇹🇷


Ben hazırım.

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes

Manual Mode [BETA]

The course owner has not enabled manual mode
Specific modes

Learn with flashcards
multiple choiceMultiple choice mode

Zeynep Kırb's English Vocabulary - Leaderboard

0 users have completed this course. Be the first!

No users have played this course yet, be the first


Zeynep Kırb's English Vocabulary - Details

Levels:

Questions:

706 questions
🇬🇧🇹🇷
I am ready.
Ben hazırım.
I am not happy.
Mutlu değilim.
Grandma is not young.
Büyükanne genç değil.
She is old.
O yaşlı.
There is a mouse.
Bir fare var.
The mouse is not black.
Fare siyah değil.
There is a hat.
Bir şapka var.
I don't want milk.
Süt istemem.
I want a ball.
Bir top isterim.
A new computer
Yeni bir bilgisayar
I have many barbie dolls.
Birçok barbie bebeğim var.
I am Zeynep.
Ben Zeynep'im.
I am a student.
Ben bir öğrenciyim.
Dog is tired.
Köpek yorgun.
I am tired.
Yorgunum.
This is a carrot.
Bu bir havuç.
Carrot is orange.
Havuç turuncudur.
Rabbit is hungry.
Tavşan aç.
Rabbit is sad.
Tavşan üzgün.
Hat is purple.
Şapka mordur.
Dog is hungry.
Köpek aç.
There is a table
Orada bir masa var.
There is a mouse.
Orada bir fare var.
There is a window.
Orada bir pencere var.
There is a little prince.
Orada küçük bir prens var.
There is an elephant.
Orada bir fil var.
You are a girl.
Sen bir kızsın.
We are girls.
Biz kızız.
They are girls.
Onlar kız.
We are friends.
Biz arkadaşız.
They are boys.
Onlar erkek.
They are two pencils.
Onlar iki kalem.
You are a mom.
Sen bir annesin.
You are a princess.
Sen bir prensessin.
You are smart girl.
Sen akıllı kızsın.
It is a long dog.
O uzun bir köpek.
He is a dad.
O bir baba.
The garden is small.
Bahçe küçüktür.
Summer is hot.
Yaz sıcaktır.
Monkeys are funny.
Maymunlar komiktir.
They are in the house today.
Onlar bugün evdeler.
Kids are in the park.
Çocuklar parkta.
She is a teacher.
O bir öğretmen.
You are pretty.
Sen güzelsin.
How are you?
Nasılsın?
Twin
İkiz
They are sisters.
Onlar kızkardeşler.
It is a car, it is not a plane.
O bir araba, o bir uçak değil.
He is a genie.
O bir cindir.
He is a clown.
O bir palyaço.
She is a baby.
O bir bebek.
She is not a doll.
O bir oyuncak bebek değil.
He is nice dad.
O iyi bir baba.
It is a beautiful day today.
Bugün güzel bir gün.
The sun is bright.
Güneş parlak.
Apples are delicious.
Elmalar lezzetlidir.
I am hungry and tired.
Açım ve yorgunum.
I am tired.
Ben yorgunum.
Kids are naughty.
Çocuklar yaramaz.
I like apple.
Elma severim.
I like mantı.
Mantı severim.
I like Zeynep.
Zeynep'i severim.
I have a caretta.
Bir karettam var.
I want a toy.
Bir oyuncak isterim.
I have a dog.
Bir köpeğim var.
I like dogs.
Köpekleri severim.
I have a mom.
Bir annem var.
I want a small phone.
Küçük bir telefon isterim.
I drive a car.
Ben bir araba sürerim.
I run fast.
Hızlı koşarım.
I buy a toy.
Bir oyuncak satın alırım.
I play game.
Oyun oynarım.
I walk.
Ben yürürüm.
I cry.
Ağlarım.
There is a man.
Bir adam var.
There is a man. Man is old.
Bir adam var. Adam yaşlı.
There is a policewoman.
Bir kadın polis var.
Woman is not young.
Kadın genç değil.
Hat is not red.
Şapka kırmızı değil.
Flower is not yellow.
Çiçek sarı değildir.
There is an apple.
Bir elma var.
My surname is Kırbaşer.
Benim soyadım Kırbaşer.
There are two cats.
İki kedi var.
The tree is green.
Ağaç yeşildir.
Girls are happy.
Kızlar mutlu.
I am in house.
Ben evdeyim.
We are in car.
Arabadayız.
I am happy.
Ben mutluyum.
We are happy.
Biz mutluyuz.
We are ready.
Biz hazırız.
We are rich.
Biz zenginiz.
In Konya
Konya'da
In garden
Bahçede
I am in school.
Okuldayım.
I am in garden.
Bahçedeyim.
I am from Kocaeli.
Ben Kocaeli'liyim.