SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

Total Turkish by Mona


🇬🇧  »  🇹🇷
Learn Turkish From English
Created:


Public
Created by:
Mona Lisa


4.38 / 5  (4 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

🇬🇧


Don't you want tea?
🇹🇷


Çay istemez misin?

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Popular in this course

Learn with flashcards
multiple choiceMultiple choice mode
Listening & SpellingSpelling: Type what you hear

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

The course owner has not enabled manual mode
Other available modes

SpeakingPractice your speaking ability
TypingTyping only mode
Speaking & ListeningPractice pronunciation

Total Turkish by Mona - Leaderboard

1 user has completed this course

XPStreak
1
Mona Lisa
Mona Lisa19.1k546

You may also like

Total Turkish by Mona - Details

Levels:

Questions:

4461 questions
🇬🇧🇹🇷
Not so much
Çok da değil
Don't you want tea?
Çay istemez misin?
Luckily
Allahtan
Acaba
I wonder
Would you like something else to drink? no, i don't want anything else
Bir şey daha içmek ister misiniz? Hayır, başka hiç bir şey istemiyorum.
Can we order please?
Sipariş verebilir miyiz lütfen?
Red-haired
Kızıl saçlı
Yani
Ie., namely
Painkiller
Ağrı kesici
International management
Uluslararası yönetim
Intihar
Suicide (etmek)
He is best at ironing
Ütü yapmakta birinci.
Ne demek istiyorsun yani?
What do you mean?
You can stay at my place tonight if you want
İstersen bu gece bende kalabilirsin.
May your feast be blessed
Bayramınız mübarek olsun
Belâ
Trouble, nuisance, calamity
I was worried about you
Seni merak ettim
Sounds good. what about dessert?
Kulağa güzel geliyor. Peki ya tatlı?
Kazasız belâsız
Safe and sound
I want a salad in the middle
Ortaya salata istiyorum
Hurry
Acele
Not so much
Çok da değil
Acele
Hurry
How many months does a course take
Bir kurs kaç ay sürer
Acele etmek
To hurry up
It shouldn't take this long to register
Kayıt yapmak bu kadar uzun sürmemeli
My brother loves meat dishes
Abim etli yemeklere bayılır
Çabuk olmak
To hurry up
What do you suggest?
Ne önerirsiniz?
Can you pass me the soup?
Çorbayı uzatır mısın?
Çuval
Sack (worek)
Let's do our best
Elimizden geleni yapalım
Avalanche
Çığ
If you press the button to your right
Sağınızdaki tuşa basarsanız
Çığ
Avalanche
My cousin's going to pay for the shoe in cash
Ayakkabının parasını kuzenim nakit verecek.
Raw
Çiğ
Secondhand
Ikinci el
Can we get the separate bills?
Hesabı ayrı alabilir miyiz?
Liver
Ciğer
Ramadan drummer
Ramazan davulcu
Ciğer
Liver
Dolgu
Filling (eg. in cake)
How often?
Ne sıklıkla?
Fine arts
Güzel sanatlar
To deliver
Dağıtmak
Dağıtmak
To deliver
Natural
Doğal
I cannot accept this favor
Bu iyiliğinizi kabul edemem.
Doğal
Natural
I swear I have no idea what Ali's department is
Ali'nin bölümü ne, vallahi bilmiyorum.
Multiple choice test
Çoktan seçmeli test
To pour
Dökmek
Introduction to sociology
Sosyolojiye giriş
Dökmek
To pour
Different
Değişik
Due to a technical malfunction, ma'am
Teknik bir arıza sebebiyle hanımefendi
Değişik
Different
Tk151 numbered
Te ka yüz elli bir sayılı
Society
Toplum
Watch out!
Dikkat önüne bak!
Çeşitli
Various
He came in tears
Gözü yaşlı olarak geldi
Evident
Belirgin
Two point seven
Iki nokta yedi
Belirgin
Evident
Would you please write here?
Lütfen buraya yazar mısınız?
He can't find a job even though he graduated from the university.
O, universite bitirdiğini halde iş bulamıyor.
Makeup
Makyaj
He finished the university. In spite of that he cannot find a job.
O universite bittirdi. Buna rağmen iş bulamiyor.
Toplum
Society
I'm so jealous
Çok kıskandım
Razor
Jilet
Mountain top
Dağ tepesi
Makyaj
Makeup
The island is surrounded by water.
Ada sularla çevrelenmiş.
Titanic crashed into an iceberg and sank.
Titanic bir buzdağına çarptı ve battı.
Jilet
Razor
Tzatziki
Cacık
I cannot describe it with words ..
Kelimelerle tarif edemem..
Take the tram to gletkau
Gletkau'na giden tramvaya binin
Ruj
Lipstick
You will see it right on your left
Hemen solunuzda göreceksiniz
Fog
Sis
Cacık
Tzatziki
Horses walk as soon as they're born.
Atlar doğar doğmaz yürür.
What do you mean?
Ne demek istiyorsun yani?