SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

Temeljni pojmovi i ispravljanje pogrešaka u programu

U ovoj lekciji upoznati ćemo se sa programiranjem i svim temeljnim pomovima. Naučiti ćemo osnovne pojmove o programskom jeziku Python te ćemo se upoznati s ispravljanjem pogrešaka u kodu (eng. debugging).


🇭🇷
In Croatian
Created:
Temeljni pojmovi i ispravljanje pogrešaka u programu


Public
Created by:
Drago Grljušić


5 / 5  (1 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

[Front]


Programiranje je
[Back]


postupak kojim se problem oblikuje tako da ga se može računalno obraditi.

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Popular in this course

Learn with flashcards
multiple choiceMultiple choice mode

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

Select your own question and answer types
Other available modes

TypingTyping only mode
Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
SpeakingAnswer with voice
Speaking & ListeningPractice pronunciation

Temeljni pojmovi i ispravljanje pogrešaka u programu - Leaderboard

40 users have completed this course

XPStreak
1
Ems
Ems2.8k21
2
Ivan Deni Čotić
Ivan Deni Čotić2.1k0
3
Ivona Ercegovac
Ivona Ercegovac1.6k0
4
toma kec
toma kec1.1k0
5
Ana Bilić
Ana Bilić7953
6
Matea Dražin
Matea Dražin7860
7
Vladimir Ćorić
Vladimir Ćorić7070
8
Antonio Dunatov
Antonio Dunatov6180
9
Ela Graovac
Ela Graovac6073
10
Pero Proba 2wz5
Pero Proba 2wz53990
11
Ante Cikojević
Ante Cikojević3950
12
Carla Bajic
Carla Bajic2423
13
Mate Bajić
Mate Bajić1980
14
andrea eberhart
andrea eberhart1890
15
Lucija Divoje
Lucija Divoje1740
16
Mate Lušić
Mate Lušić1660
17
Marina Franić
Marina Franić1330
18
Stipe Babic
Stipe Babic1201


Temeljni pojmovi i ispravljanje pogrešaka u programu - Details

Levels:

Questions:

80 questions
🇭🇷🇭🇷
Programiranje je
Postupak kojim se problem oblikuje tako da ga se može računalno obraditi.
Računalni sustav se sastoji od
Programske podrške (eng. software) i tehničke podrške (eng. hardware).
Programska podrška se dijeli u dvije osnovne grupe,a to su
Sistemska programska podrška i aplikacijska programska podrška
Sistemska programska podrška obuhvaća
Operacijski sustav, programe prevoditelje, uslužne programe
Oblikovanje je
Stvaranje slijeda naredbi prema kojima računalo izvodi aritmetičke u logičke operacije
Naredba je
Iskaz kojim se računalu kaže da nešto učini
Programske jezike dijelimo na:
1. strojne jezike 2. programske jezike niske razine 3. programske jezike visoke razine
Asembler je
Simbolički jezik u kome je svaka binarna instrukcija strojnog jezika predočena odgovarajućim simbolom
Programi prevoditelji se mogu podijeliti u dvije skupine
1. interpretatori (eng. interpreter), 2. kompilatori (eng. compiler)
Programiranje na najvišoj razini se dijeli na:
• definiranje problema, tj. utvrđivanje načina rješavanja i pogodnosti za računalnu obradu • rješavanje problema i njegovo oblikovanje u najprikladnijem programskom jeziku • provjeravanje ispravnosti programa.
Kompilator je
Program koji prevodi izvorni kôd programa zapisanog u jednom jeziku visoke razine u ekvivalentni program zapisan u strojnom ili objektnom kodu.
Što je računalni program ?
Organizirani skup naredba koje se izvode određenim redoslijedom i s određenim ciljem
Objektni kôd je
Međukorak do izvršnog koda i uz ostalo omogućava uključivanje gotovih dijelova programa iz drugih datoteka.
Od čega se sastoji računalni program ?
Program se sastoji se od skupa varijabli i skupa naredbi koje kažu računalu što učiniti s varijablama
Što je naredba ?
Instrukcija ili uputa s kojim se kaže računalu da nešto učini.
Od čega se sastoji naredba ?
Sastoji se od operacije koju treba izvesti i podataka nad kojima se ta operacija izvodi.
Programske jezike dijelimo na:
Strojne jezike, programske jezike niske razine, programske jezike visoke razine
Asembler je
Simbolički jezik u kome je svaka binarna instrukcija strojnog jezika predočena odgovarajućim simbolom
Programi prevoditelji se mogu podijeliti u dvije skupine
Interpretatori (eng. interpreter) i kompilatori (eng. compiler)
Kompilator je
Program koji prevodi izvorni kôd programa zapisanog u jednom jeziku visoke razine u ekvivalentni program zapisan u strojnom ili objektnom kodu.
Objektni kôd je
Međukorak do izvršnog koda i uz ostalo omogućava uključivanje gotovih dijelova programa iz drugih datoteka.
Prednosti kompilatora su
Brži rad, zaštićeni izvorni program, uočavanje sintaksnih pogrešaka tijekom "kompajliranja"
Nedostatak kompilatora je
Odvojenost prevedenog i izvornog programa
Prednosti interpretatora su
Jednostavnost, brzina i memorija
Što označava semantika programskog jezika ?
Označava značenje koje ima u programu neka pravilna konstrukcija programskog jezika.
S čim je iskazan strojni jezik ?
Iskazan je skupovima binarnih brojeva koji sadrže direktne naredbe za izvođenje operacija na računalu.
Asembler je
Simbolički jezik.
Razlika asemblera i binarnog zapis.
Asembleri je pisan uz pomoć instrukcija.
Prednosti programskih jezika visoke razine su:
•nezavisnost jezika o procesoru • lakoća i razumljivost čitanja, pisanja i održavanja • naredbe su čovjeku lagane za razumijevanje • slični engleskom jeziku
Kako kompilator prevodi izvorni program ?
Kompilator prevodi izvorni program tako da analizira i prevede cjelokupni izvorni program odjednom.
Što se dogodi ako kompilator pronađe pogreške i što treba napraviti ?
Ispisuje poruke i upozorenja o njima. Otkrivene pogreške treba ispraviti pa ponovo pokrenuti program za prevođenje.
Što sadrži biblioteka ?
Biblioteka (eng. library) sadrži gotove dijelove programa kojima pruža usluge nezavisnim programima.
Rezultat uspješnog povezivanja je...
Izvršni program (eng. executable - datoteka s ekstenzijom .exe).
Zašto je objektni kôd je ovisan o računalu ?
Zato što se “kompajlirani” program može izvršiti samo na računalu za koje je “kompajliran”.
Vrste kompilatora su:
1. Jednoprolazni 2. Višeprolazni 3. Istorodni 4. Križni 5. Optimizirajući
Prednosti interpretatora su:
− Prevođenje naredbu po naredbu omogućava trenutačno otkrivanje i ispravljanje grešaka − Ne troši se vrijeme na “kompajliranje”, odmah se može pokrenuti program − Jednostavniji su − Ne zauzimaju toliko prostora u memoriji za zapis kao kompilatori
Nedostaci interpretatora su:
− Prevođenje traje određeno vrijeme, čime se usporava izvršenje programa, što za složenije i opsežne programe može biti primjetno − Sporiji su jer se program svaki puta kada ga želimo izvršiti mora ponovno prevesti interpretatorom − Ne možemo dobiti program u strojnom jeziku
Interpukcijski znakovi
Odvajaju različite elemente Pythona
Rječnik je
Skup riječi koje su sastavljene od znakova abecede
Gramatika jezika podrazumijeva
Pravila koja definiraju kako se grade osnovne (riječi) i složene konstrukcije (rečenice) jezika
Što izučava sintaksa jezika ?
Izučava jesu li jezične konstrukcije gramatički ispravne i daje mogućnost formalnog otkrivanja grešaka
Što su operatori ?
To su posebni elementi Pythona koji označavaju da je potrebno izvršiti neku akciju.
Tko je kreirao Python?
Guido van Rossum
Python pod prazninom smatra sljedeće znakove:
Razmak (engl. space), tabulator (engl. tab), povratna tipka (engl. return ili enter).
Što sadrži IDLE ?
Python Shell, Editor, Interpreter i Debugger
Što je debugger ?
Program za uklanjanje grešaka
Što je editor ?
Uređivač programskog koda u kojem se stvaraju i mijenjaju programi
Kakav je Python jezik ?
Objektno orijentirani jezik
Elementi programskog jezika Python su:
Interpunkcija, praznina, uvlaka, prijelom linije koda, komentar, ključne riječi i operatori
Za što se koriste umjetni jezici ?
Umjetni jezici koji se koriste za pisanje programa zovu se programski jezici.
Svaki jezik, pa tako i programski, ima...
Abecedu, rječnik, sintaksu i semantiku
Za što se koriste ulvake ?
Uvlake se koriste da bi se programski kod učinio čitljivijim
Kako se prelom linije koda označava ?
Obrnutom kosom crtom (eng. backslash character - \) na kraju linije.
Što Python smatra pod prazninom ?
Razmak (eng. space), tabulator (eng. tab), povratna tipka (eng. return ili enter)
Koja su dva načina dodavanja komentara u program ?
Znak ljestve (#) i korištenjem trostrukih dvostrukih navodnika (""").
Što su operatori ?
To su posebni elementi Pythona koji označavaju da je potrebno izvršiti neku operaciju.
Što je "Debugging" ?
To je proces otklanjanja grešaka
Koje su vrste grešaka u programu ?
Sintaksne greške Semantičke ili logičke greške Greške u izvođenju
Što je beskonačna petlja ?
Petlja koja se izvršava beskonačan broj puta.
Kada dolazi do iznimke (exception)
Kada izvršavamo neki kod u Pythonu i desi nam se neočekivano stanje.
Step out omogućava...
Izlaz iz potprograma tako da ne morate proći kroz svaku liniju tog potprograma
Što radi step into ?
Pokreće program, liniju po liniju, tako da možete vidjeti točno što svaka instrukcija radi
Svaki TRY blok može imati
Više EXCEPT blokova za hvatanje određenih grešaka.
Vrste semantičkih grešaka su :
Beskonačna petlja (eng. Infinite Loop) Prioritet operatora Nejasni ELSE (eng. Dangling Else) Petlja se izvršava jedan put više ili jedan put manje Višak koda u petlji Pogrešan indeks elementa niza
Da li je beskonačna petlja sintaksna greška ?
Ne, beskonačna petlja je semetička greška.
Kako izgleda redoslijed izvršavanja koraka u debuggiranju ?
Testiranje --> Obrambeno programiranje --> eliminiranje izvora bugova
Da li je "Debugging" proces otklanjanja viška koda ?
Ne - to je proces otklanjanja grešaka.