SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

IRISH vocab beginner

new vocab will be added as I go through my uni class


🇬🇧  »  🇮🇪
Learn Irish From English
Created:
IRISH vocab beginner


Public


0 / 5  (0 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

🇬🇧


this is (fem.)
🇮🇪


seo í

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

The course owner has not enabled manual mode
Specific modes

Learn with flashcards
multiple choiceMultiple choice mode
TypingTyping only mode

IRISH vocab beginner - Leaderboard

0 users have completed this course. Be the first!

No users have played this course yet, be the first


IRISH vocab beginner - Details

Levels:

Questions:

83 questions
🇬🇧🇮🇪
You
Zero
A náid
One
A haon (aon)
Two
A dó
Three
A trí
Four
A ceathair
Five
A cúig
Six
A sé
Seven
A seacht
Eight
A hocht (ocht)
Nine
A naoi
Ten
A deich
Well
Go maith
Fine
Go breá
Great
Go hiontach (iontach)
Right enough
Ceart go leor
(i am) bad
(tá mé) go dona
A bag
Mála
Window
Fuinneog
A chair
Cathaoir
Chalk
Cailc
Pen
Peann
Stool
Stól
Door
Doras
Blackboard
Clár dubh
Pencil
Peann luaidhe
A desk
Crinlín
Book
Leabhar
Work
Obair
To be
Tá/is
To have
Tá ... ag ...
Cup of tea
Cupán tae
It is correct
Tá sé ceart
It is incorrect
Tá sé mícheart
Is it correct?
An bhfuil sé ceart?
What is your phone number?
Cén uimhir fóin atá agat?
What is your name?
Cad is ainm duitse?
My name is ...
Is mise ...
How are you?
Conas atá tú?
Thank you
Go raibh maith agat
How are YOU?
Conas atá tusa?
I am
Tá mé
Bye for now
Slán go fóill/annois
Are you good?
An bhfuil tú go maith?
Horse
Capall
Cow
And
Agus
Mouth
Beal
A face
Aghaidh
Eye
Súil
Ear
Cluas
Hair
Gruaig
Hand
Lámh
Leg
Cos
Knee
Glúin
Head
Ceann
Person (pl. people)
Duine (daoine)
Man
Fir
Woman
Bean
Ainm
Name
Son
Mac
Boy
Buachaill
Girl
Cailín
Big
Mór
Wet
Fliuch
Long
Fada
Short
Gearr
Broad
Leathan
Yellow
Buí
Black
Dubh
School
Scoil
City
Cathair
Food
Bia
Meat
Feoil
Wine
Fíon