SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

Algoritmi

Informatičari uče iskustvom. Učimo gledajući kako drugi rješavaju probleme i rješavajući probleme sami. Izloženost različitim tehnikama rješavanja problema i gledanje kako su dizajnirani različiti algoritmi pomaže nam da sljedeći put kad se pojavi sličan problem, bolje ga riješimo.


🇭🇷
In Croatian
Created:
Algoritmi


Public
Created by:
Antonela Prnjak


4.75 / 5  (2 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

[Front]


Algoritam je
[Back]


precizno opisan način (metoda, postupak, pravilo) rješenja nekog problema, odnosno, točno propisani postupak za izvršavanje, određenim redoslijedom, definiranih koraka koji vode do rješenja problema

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Popular in this course

Learn with flashcards
multiple choiceMultiple choice mode
TypingTyping only mode

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

Select your own question and answer types
Other available modes

Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
SpeakingAnswer with voice
Speaking & ListeningPractice pronunciation

Algoritmi - Leaderboard

27 users have completed this course

XPStreak
1
Ems
Ems11.7k21
2
Mia Jadrić
Mia Jadrić10.4k0
3
Carla Bajic
Carla Bajic9.5k3
4
Kristina bilonić
Kristina bilonić9.2k0
5
Karlo Curcija
Karlo Curcija8.8k1
6
Antea Ćelić
Antea Ćelić8k2
7
Karla Butigan
Karla Butigan7.6k0
8
Danijela Martinis
Danijela Martinis7.2k0
9
Ela Graovac
Ela Graovac7.1k2
10
Mate Bukovac
Mate Bukovac6.4k1
11
Mate Bešlić
Mate Bešlić6k0
12
Gabriela Glamuzina
Gabriela Glamuzina5.9k0
13
Milena Jović 3u67
Milena Jović 3u675.6k0
14
Leticia Beronja 3u4d
Leticia Beronja 3u4d5.6k1
15
Lea Katić
Lea Katić5k0
16
Daria Bagaric
Daria Bagaric4.9k0
17
Ivana Kovačić
Ivana Kovačić4.8k0
18
Leona Barišić
Leona Barišić4.6k0
19
Ivan Deni Čotić
Ivan Deni Čotić4.5k0
20
Mate Elez
Mate Elez4.2k1
21
Nina Biskupović
Nina Biskupović3.8k0
22
Marijana Čvrk
Marijana Čvrk3.6k0
23
Marija Golemac 3u07
Marija Golemac 3u073.6k2
24
Marina Franić
Marina Franić3.5k0
25
Mate Lušić
Mate Lušić3.5k0
26
Ana Beno
Ana Beno3.4k0
27
Marijan Evic
Marijan Evic3.4k0
28
Marin Alfirević
Marin Alfirević3.3k0
29
Indira Halilović
Indira Halilović3.3k0
30
Marin Cavar
Marin Cavar3.2k1
31
Antonio Brnin
Antonio Brnin3.2k0
32
Petar Blažević
Petar Blažević3k0
33
Petra Čarić
Petra Čarić3k0
34
Davorka Gašić
Davorka Gašić2.9k0
35
Kata Plećaš
Kata Plećaš2.9k0
36
Branimir Bevanda
Branimir Bevanda2.9k0
37
Marin Čović
Marin Čović2.8k0
38
Ćibarić Jakov
Ćibarić Jakov2.7k0
39
Matea Dražin
Matea Dražin2.5k0
40
Vladimir Ćorić
Vladimir Ćorić2.5k0
41
Stipe Babic
Stipe Babic2.4k1
42
Marta Kokić
Marta Kokić2.4k0
43
Tino Maretic
Tino Maretic2.4k0
44
Lucija Divoje
Lucija Divoje2.1k0
45
Ivona Ercegovac
Ivona Ercegovac2.1k0
46
Marija Križan 3tyw
Marija Križan 3tyw2k1
47
Iris Buljan
Iris Buljan1.9k0
48
Nikolina Glavota
Nikolina Glavota1.8k0
49
Frane Bratanović
Frane Bratanović1.7k1
50
Jere Mandušić
Jere Mandušić1.5k0
51
Lorena Mandić
Lorena Mandić1.5k0
52
Lucija Gelo
Lucija Gelo1.3k0
53
Mate Grubišić
Mate Grubišić1.3k0
54
Antonio Bilušić
Antonio Bilušić1.1k0
55
AntePapic
AntePapic9881
56
Ana Bilić
Ana Bilić7663
57
Tomislav Andro Canic
Tomislav Andro Canic2110
58
toma kec
toma kec1620
59
FranoBegić
FranoBegić1060


Algoritmi - Details

Levels:

Questions:

205 questions
🇭🇷🇭🇷
Algoritam je
Precizno opisan način (metoda, postupak, pravilo) rješenja nekog problema, odnosno, točno propisani postupak za izvršavanje, određenim redoslijedom, definiranih koraka koji vode do rješenja problema
Algoritmi mogu svoj izvor mogu pronaći u
Praktično iskustvo, znanstvena teorija, prethodno definirani algoritmi, domišljatost stvaratelja
Što su heuristički algoritmi?
Algoritmi koji dobro rade općenito, ali ne garantiraju dobre rezultate za svaki specifični problem
Algoritam je korektan ako
Za sve dozvoljene ulaze omogućuje određivanje rezultata i ako je taj rezultat ispravan.
Algoritam je uporabljiv ako
Se dobije rezultat u konačnom vremenu
Vremenska složenost ili kompleksnost algoritma je
Trajanje algoritamskog procesa, izraženo kao broj osnovnih operacija koje treba obaviti
Učinkovit algoritam znači
Da završi u razumnom vremenu
Je li učinkovitost ili konačnost važniji zahtjev kod izvršavanja algoritma?
Učinkovitost (pr. 1000 godina nije razumno vrijeme, ali je konačno)
Osnovna svojstva algoritma su:
Ima(ili nema) ulazne podatke, ima izlazne podatke, uvijek je nedvosmisleno definiran, završava u konačnom vremenu, mora biti učinkovit(završiti u razumnom vremenu)
Koliko ulaznih podataka ima svaki algoritam?
0 ili više, ali konačno mnogo
Što je izlaz algoritma?
Traženo “rješenje” našeg problema
Algoritam se sastoji od niza
Osnovnih (elementarnih, primitivnih) naredbi
Nedopuštene akcije su
Dijeljenje s 0 (5/0) i dvosmislenost (uvećaj x za 5 ili 6)
Metoda postupnog profinjavanja (engl. stepwise refinement) je
Proces rastavljanja probelma na nekoliko većih cjelina, koje rješavamo pazeći na zavisnost potproblema
Što je potrebno znati kada za rješavanje problema koristimo računalo?
Što su elementarne naredbe — operacije i podaci
Koje su pretpostavke za pisanje algoritma?
Dobro poznavanje zadatka koji namjeravamo riješiti; ponešto znati i o rješenju, jer trebamo barem naslućivati što očekujemo od računala i kakva će informacija izaći na izlaznoj strani
Što moramo napraviti za izvođenje algoritma na računalu?
Kodirati algoritam u nekom programskom jeziku
Kôd algoritma mora biti potpuno u skladu sa čim?
Sintaksom izabranog formalnog jezika
Kakav mora biti opis algoritma?
Precizan, čak i detalji koji nam se čine jasnima iz konteksta
Što ako je algoritam namijenjen za čitanje ljudima?
Možemo ga zapisati na manje formalan način
Kod dijagrama toka svaki algoritamski korak
Ima odgovarajući grafički simbol
Pseudokôd je
Tekstualni prikaz algoritma
Zašto kažemo da je pseudokôd kvaziprogram?
Jer nalikuje računalnom programu ali to nije jer nije napisan u programskom jeziku pa se ne može izvršiti na bilo kojemu računalu
Od čega se sastoji pseudokôd?
Kratkih izraza na govornom jeziku koji opisuju i ukratko objašnjavaju pojedine zadatke algoritma
Kako treba biti napisan pseudokôd?
Tako da programer može na temelju njega napisati program u bilo kojem programskom jeziku
Postoji li standardna verzija pseudokôda?
Ne; ovisno o kontekstu koristi se sažetiji ili detaljniji način zapisivanja algoritama
Što je apstrakcija?
Prikaz problema koji uzima u obzir samo bitne informacije
Kod problema čovjek, kupus, koza i vuk koje su informacije bitne(apstraktne) za rješenje problema?
Gdje se (na kojoj strani rijeke) u kojem trenutku nalaze čovjek, kupus, koza i vuk
Da bi riješili problem uz pomoć računala, potrebne su dvije stvari ...
Logički prikaz problema (obuhvaća sve važne aspekte problema) i algoritam koji rješava problem
Ciklička struktura je
Niz algoritamskih koraka u kojem se jedan ili više algoritamskih koraka može izvršiti više od jedanput
Kada se koristi ciklička struktura?
Kada je potrebno neku instrukciju ili dio programa ponoviti više puta
Iteracija je
Jedan prolaz kroz petlju
Programski odsječak je
Tijelo petlje koje se izvrši u svakoj iteraciji
Podvrste cikličke strukture su
Petlja s poznatim brojem ponavljanja i petlje koje se izvršavaju dok se ne ispuni neki uvjet
Petlje koje se izvršavaju dok se ne ispuni neki uvjet se dijele na
Petlje s ispitivanjem uvjeta ponavljanja na početku i petlje s ispitivanjem uvjeta ponavljanja na kraju
Što je range() ?
Ugrađena Python metoda za definiranje broja ponavljanja petlje
Što generira range(start, stop, step) metoda u Pythonu?
Niz cijelih brojeva za dane parametre start i stop sa razlikom step između svaka dva broja
Prvi parametar range metode
Predstavlja od kojeg broja niz započinje
Drugi parametar range metode
Predstavlja na kojem broju niz završava
Treći parametar range metode
Predstavlja "korak" ili razliku između dva uzastopna člana
Razliku između dva uzastopna člana se uvijek računa kao
Trenutna vrijednost brojača uvećana za korak petlje
Svojstva range() metode su
Radi samo s cijelim brojevima, sva tri argumenta, ako se navedu, mogu biti pozitivna ili negativna, potrebno je paziti na logiku programa kod step parametra (vrijednost ne smije biti nula - Python javlja grešku)
Ako neki znak stringa zamijenimo drugim, kao na slici, koji je rezultat?
Riječ ptprinplangplpgija sa znakovima jedan ispod drugog
Uvjetna petlja je
Tip osnovne cikličke strukture koja blok koda izvršava sve dok je uvjet za izvršavanje tog koda zadovoljen
Kako treba biti postavljen uvjet kod uvjetnih petlji?
Da on u nekoj iteraciji petlje postane nezadovoljavajući
Break je
Ključna riječ koja se često koristi kod uvjetnih petlji
Beskonača petlja je
Petlja čiji uvjet uvijek ostaje zadovoljen, te se zbog toga nikad ne prekida njeno izvršavanje
Break je
Ključna riječ koja u potpunosti prekida izvršavanje petlje pa se koristi kao mehanizam provjere uvjeta
Što radi program na slici?
Traži od korisnika unosi broja sve dok se ne unese 0
Continue je
Ključna riječ koja preskače trenutnu iteraciju petlje te ide odmah na iduću iteraciju
Što će ispisati ovaj blok koda?
Trenutna vrijednost broja: 10 Ispisivam broj 9 Ispisivam broj 8 Ispisivam broj 7 Ispisivam broj 6 Ispisivam broj 4 Ispisivam broj 3 Ispisivam broj 2 Ispisivam broj 1 Ispisivam broj 0
Kada while petlja provjerava uvjet?
Na početku(prije tijela petlje)
Koje su mogućnosti izvršavanja while petlje?
1. ukoliko je u prvoj iteraciji vrijednost uvjeta laž, naredbe unutar uvjeta se neće nikada izvršiti 2. beskonačna petlja ukoliko uvjet nikada ne postane lažan
Kada do-while petlja provjerava uvjet?
Na kraju (nakon tijela petlje)
Izvršavanje petlje ovisi o logičkom uvjetu, što ako je taj uvjet ispunjen a što ako nije?
Uvjet ispunjen (istina) tijelo petlje se izvršava uvjet nije ispunjen (laž) petlja završava
Što se izvršava završetkom petlje?
Prva naredba ili linija kôda nakon programskog bloka petlje
U ugniježđenim petljama koje strukture možemo kombinirati?
Bilo koju vrstu osnovnih cikličkih struktura (while-while, while-for, for-for)
Gdje se primjenjuju petlje u petlji?
Kod implementacije algoritama sortiranja
Za što služi metoda randint(start, stop)?
Generiranje cijelih brojeva u zadanom intervalu [start, stop> (kao vrijednost može doći početni, ali nikad neće doći krajnji broj)
Kojim operatorima možemo ostvariti ispunjenje uvjeta?
Logičkim(AND, OR, NOT) i relacijskim(>, <, >=, ==, != ...) operatorima